KULTURBRUGSEN på Facebook

seneste 5 indlæg-  se flere på Facebook.com/kulturbrugsen

2 uger siden
Billeder fra Kulturbrugsens opslag

I morgen er det uge 2 i et nyt år og i et nyt årti. Kulturbrugsen åbner op for hele tre aktiviteter i uge 2: Mandag den 6/1 er der kaffeslabberas kl. 13.30 -16.00. Tirsdag den 7/1 kl. 18.00 -19.00 ... See more

3 uger siden
Billeder fra Kulturbrugsens opslag

Peter Markussen mente, at nu var juleferien slut og begyndte derfor denne morgen med at svejse fire hjul til Kulturbrugsens nyindkøbte klaver. Nu har vi hermed et mobilt klaver, der kan rulle fra ... See more

3 uger siden
Sebbersund

Kom og vær med til dans eller yoga eller begge dele i Kulturbrugsen. Opstart januar 2020🕺😄😉

1 måned siden
Billeder fra Kulturbrugsens opslag

Kulturbrugsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 2019 blev året, hvor de nyindkøbte kajakker og SUPS kom i vandet og lokale frivillige kastede sig ud på fjorden for at træne ... See more

1 måned siden
Billeder fra Kulturbrugsens opslag

Ih, hvor hyggeligt ❤️

Vores første julemarked er blevet afviklet med stor succes og mange besøgende.

En stor tak til de sælgende, og til de handlende 👍🏼

Og tak til Borgerforeningen ... See more

Book Lokaler

Kulturbrugsen  i Sebbersund er ved at indkøre et avanceret bookingsystem.  Indtil det er i luften sker booking ved kontakt til den bookingansvarlige.
Se info herunder.

(Du finder  info om lokaler, priser og lejebetingelser under menupunktet “Booking info”)

Kontakt booking ansvarlig for Kulturbrugsen Sebbersund

Michelle Klofta

Mail: booking@kulturbrugsen.dk

Tlf: 30 28 11 11

Aktivitets- og bookingoversigt

AktivitetsNYT

Hele to arrangementer i Marts!

Kom til hele to arrangementer i marts måned i Kulturbrugsen . Arrangementer for alle i Sebber-området    Fredag den 1/3 kl. 17.30: Hygge på tværs    Kom til hygge, nærvær, fællesskab og fællesspisning i Kulturbrugsen.  Børn og unge over 7 år må gerne komme kl. 15.00 for at hjælpe til med maden.  Vi kender endnu…

Læs mere...

Generalforsamling og Nytårskur

 Kulturbrugsen indkalder til Generalforsamling og Nytårskur  Tirsdag den 12. februar 2019, kl. 19.00 – 20.30, Kulturbrugsen, Brogade 17, 9240 Nibe  Dagsorden:  1. Valg af dirigent  2. Valg af stemmetællere  3. Formandens årsberetning  4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt budget  5. Fastsættelse af kontingent  6. Indkomne forslag  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  8.…

Læs mere...

Flere aktivitetsnyheder?  Vælg Menupunktet “Nyheder”

Priser for leje af huset/lokaler

– Brogade 17, 9240 Nibe

 

Sal 1 (106 m2, ca. 100 personer):                            2.500,00 kr.

(Sal 1 + køkken er tilgængeligt fra dagen før arrangementet kl. 12.00 til dagen efter arrangementet kl. 12.00. Eksempel: Du holder fest lørdag aften. Du har så sal 1 fra fredag kl. 12.00 til og med søndag kl. 12.00)

Sal 2 + køkkenet (35 m2, ca. 30 personer):             1.300,00 kr.

Sal 1 + 2 samlet + køkkenet                                     2.800,00 kr.

 

Erstatningsprisliste

Glas                                                                                15,00 pr. stk.

Porcelæn                                                                       25,00 pr. stk.

Stole                                                                             600,00 pr. stk.

Borde                                                                        2.000,00 pr. stk.

Andet inventar:                                                        Erstattes med nypris

 


Medlemsforeningers anvendelse af huset

– Brogade 17, 9240 Nibe

Foreninger, som er medlem af Kulturbrugsen og som betaler kontingent, har ret til at anvende husets mødelokaler til arrangementer gennem hele året.

Kulturbrugsen henstiller til, at foreningerne ikke overbooker, således at man evt. afholder sig fra at booke hver tirsdag de næste tre år frem. Der skal være plads til alle, og der skal tages hensyn til udlejning til fester og betalte weekendarrangementer.

Bestyrelsen i Kulturbrugsen forbeholder sig endvidere retten til at bede om aflysning af et eksempelvis bestyrelsesmøde for at give plads til et betalte arrangement eller et arrangement, som har almenvældets interesse.

Rabatter for medlemmer og  folkeaktieindehavere

Rabat for medlemmer ved åbne arrangementer

Medlemmer af Kulturbrugsen opnår rabat ved åbne arrangementer i huset, hvor der skal betales entré.

Rabat til folkeaktieindehavere.

5% rabat ved folkeaktier fra kr. 500 til 1.000.

10% rabat ved folkeaktie fra 5.000 og op efter.


Lejebetingelser

 • Booking foregår her på  hjemmesiden: kulturbrugsen.dk
 • Lejetager er ansvarlig for overholdelse af husreglerne og lejeaftalen og vil kunne holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser af brud på lejeaftalen og husreglerne.
 • Lejetager er ansvarlig for at erstatte skader, som måtte opstå på inventar, service og udstyr, ifølge husets erstatningsprisliste.
 • Lejetager er ansvarlig for almindelig slutoprydning (opvask og rengøring) jf. tjekliste i husregler
 • Hvis aflevering af lokale/huset er misligholdt, kan lejetager påregne en ekstra regning for ødelæggelser og rengøring.
 • Lejetager er brandansvarlig under hele arrangementet – se opslag og brandinstrukser.
 • Ved leje af huset betales depositum svarende til halvdelen af lejebeløbet ved aftalens indgåelse.
 • Afbestillingsregler: Hvis afbestilling af lokale sker 3 måneder før afholdelse af arrangement, betales hele depositummet tilbage. Hvis afbestilling sker en måned inden afholdelse af arrangement, tilbagebetales depositummet ikke.
 • Kulturbrugsen forbeholder sig retten til at afvise eller annullere lejeaftalen til enhver tid. Ved en evt. aflysning bliver lejen betalt tilbage til lejetager.
 • Kulturbrugsen forbeholder sig retten ikkeat udleje til 18-års fødselsdagsfester og lignende fester.

 

Husregler

 1. Kulturbrugsen kan lejes af privatpersoner, foreninger og firmaer.
 2. Ved festlige lejligheder må der spilles musik til kl. 02.00.
 3. Vis hensyn til naboer samt det omgivende miljø. Kulturbrugsen ønsker at holde byen og naturen omkring os pæn – samt at have et godt naboskab.
 4. Rygning er ikke tilladt i huset eller foran huset på Brogade og Bagerstræde. Det er tilladt at ryge i Gårdhaven. De opstillede kummer skal anvendes.
 5. Det påhviler lejeren, at området omkring huset ikke lider overlast, og at alt affald fjernes.

Tjekliste ved aflevering af huset/lokale

 1. Service, bestik m.v. skal være afvasket og sat på plads.
 2. Kaffe- og tekander skal skylles og aftørres.
 3. Borde og stole tørres af og sættes på plads
 4. Gulvet fejes / støvsuges og vaskes.
 5. Affald fjernes, sorteres og deponeres i affaldscontainere.
 6. Køkkenet rengøres.
 7. Alle medbragte ting fjernes.

Der vil blive afkrævet et oprydningsgebyr på kr. 500,00, hvis disse regler ikke er fulgt.

 

Vedtaget af Kulturbrugsens Bestyrelse

November, 2018

 

 

Booking

Kulturbrugsen  i Sebbersund er ved at indkøre et avanceret bookingsystem.  Indtil det er i luften sker booking ved kontakt til den bookingansvarlige.

Kontakt booking ansvarlig for Kulturbrugsen Sebbersund

Michelle Klofta

Mail: booking@kulturbrugsen.dk

Tlf: 30 28 11 11

aq2
aq4
aq13

Hvorfor kulturbrugsen i Sebbersund?

Foreningen har det almennyttige formål:

 • at varetage lokalsamfundets interesse ved at danne ramme for et synligt fællesskab og samhørighed blandt fastboende borgere, sommerhusbeboere, gæster og interessenter i Sebbersund og omegn.
 • Kulturbrugsen skal være et åbent samlingssted for alle mennesker i alle aldre.
 • Kulturbrugsen skal inspirere til aktiv deltagelse, afslapning og nydelse.
 • Kulturbrugsen skal formidle områdets historie bl.a. vikingetid.
 • Kulturbrugsen vil arbejde for at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt børn og unge.
 • Kulturbrugsen skal tage initiativ til at blive eller danne en selvejende institution samt søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset.

Relation til lokalsamfundet og samarbejdspartnere

Projektet har bred opbakning i lokalsamfundet – både blandt de forventede brugere af huset og de lokale foreninger. Der er afholdt borger-/foreningsmøde med stor deltagelse. Projektets samarbejdspartnere er Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Landdistriktsgruppen, Visit Aalborg Fjordland og Vikingebyen i Sebbersund.

Find vejBook lokaler

Find vej

aq10

Kulturbrugsen i Sebbersund  ligger smukt i det lille fiskeleje

ved indsejlingen til Halkær bredning ved Nibe.

Adresse: Brogade 17, 9240 Nibe

 

 

Se på kort

Nyheder

Kontakt Kulturbrugsen

Kontakt booking ansvarlig for Kulturbrugsen Sebbersund

Michelle Klofta

Mail: booking@kulturbrugsen.dk

Tlf: 30 28 11 11

Booking Ansvarlig

Kontakt forkvinden for Kulturbrugsen Sebbersund

Dorthe Thybo Kudsk

Mail: formand@kulturbrugsen.dk

Tlf:  51 71 93 35

Formand

Kontakt kasserer for Kulturbrugsen Sebbersund

Lone Haagerup

Mail: kasserer@kulturbrugsen.dk

Kasserer

Brogade 17
9240 Nibe

Adresse

Vedtægter for Kulturbrugsen

Vedtægter for Kulturbrugsen

 

§ 1: Foreningens navn

• Foreningens navn er Kulturbrugsen. Kultur er her defineret som aktiviteter,formidling, møder og kreativitet. Kulturbrugsen skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende organ i Sebberområdet.

 

§ 2: Foreningens formål

Foreningen har det almennyttige formål:

 • at varetage lokalsamfundets interesse ved at danne ramme for et synligt fællesskab og samhørighed blandt fastboende borgere, sommerhusbeboere, gæster og interessenter i Sebbersund og omegn.
 • Kulturbrugsen skal være et åbent samlingssted for alle mennesker i alle aldre.
 • Kulturbrugsen skal inspirere til aktiv deltagelse, afslapning og nydelse.
 • Kulturbrugsen skal formidle områdets historie bl.a. vikingetid.
 • Kulturbrugsen vil arbejde for at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt børn og unge.
 • Kulturbrugsen skal tage initiativ til at blive eller danne en selvejende institution samt søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset.

 

§ 3: Medlemskab af Kulturbrugsen

Som medlem af Kulturbrugsen optages enhver borger, der er fyldt 18 år, og som

ønsker at støtte op om foreningens formål. Man kan vælge at tegne personligt

medlemskab, firmamedlemskab eller foreningsmedlemskab.

 • Stk. 1
  Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen.
  Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • Stk. 2
  Kontingentet betales for et kalenderår. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingentet for foreningens medlemmer. Medlemmer, der ikke betaler kontingent, senest 3 måneder efter påkrav, slettes af medlemslisten.

§ 4: Foreningens generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på en generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 1. februar. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag.

 

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens årsberetning

4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis 25 % af medlemmerne med deres underskrift og med samtidig angivelse af dagsorden over for formanden udtrykker ønske derom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at formanden har modtaget ønske herom. Indkaldelsen sker med to ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og på foreningens hjemmeside.

 

§ 4: Sammensætning og valg af bestyrelse

Bestyrelsen for Kulturbrugsen består af 5 medlemmer valgt for en 2-årig periode. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Af de 5 medlemmer er 3 på valg i lige år, mens 2 er på valg i ulige år. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Møderne indkaldes af formanden, så ofte denne finder det nødvendigt, eller såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Møder indkaldes af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger, som lægges ud på foreningens hjemmeside.

§5: Om udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg og/eller arbejdsgrupper. Personer, der ikke er medlemmer, kan efter bestyrelsens beslutning deltage som medlemmer af sådanne arbejdsgrupper/udvalg. Et udvalg skal altid have en kontaktperson/tovholder, der

enten

 • er medlem af bestyrelsen eller
 • refererer til et medlem af bestyrelsen

Et udvalg/en arbejdsgruppe arbejder altid under ansvar over for bestyrelsen.

 

§6: Økonomi og regnskab

• Kulturbrugsen søges finansieret via indtægter fra medlemskontingenter

• Kulturbrugsen søges finansieret

 • via tilskud fra private, offentlige instanser og sponsorater
 • ved aktiviteter
 • ved udlejning af Kulturbrugsens lokaler

Ved aktiviteter, hvor Kulturbrugsen er arrangør, tilfalder et eventuelt overskud Kulturbrugsen. Ligeledes vil et eventuelt underskud skulle dækkes af Kulturbrugsen.

Ved aktiviteter, der arrangeres af foreninger, laug eller privatpersoner, og hvor Kulturbrugsen´ opgave alene er at danne ramme om aktiviteten /arrangementet, skal Kulturbrugsen ikke have del i et eventuelt overskud. Ligeledes dækker Kulturbrugsen ikke et eventuelt underskud. Kulturbrugsen’s regnskab følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af bestyrelsen og foretaget revision, forelægges på den ordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år.

 

§7: Anvendelse af formue

En eventuel formue anvendes i henhold til Kulturbrugsen´s formålsparagraf (§2).

 

§8: Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte, på en generalforsamling til hvilken det af dagsordenen fremgår, at der foreligger forslag til vedtægtsændring. Såfremt mindre end 20 % af foreningens medlemmer er fremmødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres ved simpelt flertal.

 

§9: Opløsning af Kulturbrugsen

Opløsning af Kulturbrugsen kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger (jf. §8). Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 4 ugers mellemrum. Ved beslutning om opløsning skal Kulturbrugsen samtidig træffe beslutning om afvikling af foreningens aktiviteter og anvendelse af foreningens eventuelle formue. Dog skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med vedtægtens §7.

 

§ 10: Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele kassereren eller andre prokura til at tegne over for pengeinstitutter og girokort eller lignende. For de af bestyrelsen på Kulturbrugsen´s vegne indgåede forpligtelser hæfter alene Kulturbrugsen med foreningens formue.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. september, 2014

Ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den. 14. januar, 2016

Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 15. februar 2017.